Cơ quan ban hành:

Loại văn bản:

Lĩnh vực:

Năm ban hành:

Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 17

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
43/2007/QĐ-BGDĐT15/8/2007Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 1.15/8/2007
03/QĐ-ĐHP-HĐQT22/2/2019Về việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động Trường Đại học PHENIKAA22/2/2019
05/QĐ-ĐHP-HĐQT6/3/2019Điều lệ Trường Đại học PHENIKAA6/3/2019
08/2012/QH1318/6/2012Luật Giáo dục Đại học1/1/2013
141/2013/NĐ-CP24/10/2013Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục đại học 10/12/2013
34/2018/QH1419/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
17/VBHN-BGDĐT15/5/2014Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ30/5/2014
10/2016/TT-BGDĐT5/4/2016Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy23/5/2016
16/2015/TT-BGDĐT12/8/2015Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy28/9/2015
19/2015/TT-BGDĐT8/9/2015Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân24/10/2015
28/VBHN-BGDĐT31/12/2014Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân15/1/2015
24/2017/TT-BGDĐT10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
740/QĐ-BGDĐT9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
06/2017/TT-BGDĐT15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
86/2015/NĐ-CP2/10/2015Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-20211/12/2015
111/2017/NĐ-CP5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
07/2015/TT-BGDĐT16/4/2015Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ1/6/2015