Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 19

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
20/5/2019192/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế tạm thời về lương và chế độ làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
20/5/2019193/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý cán bộ của Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
17/5/2019190/QĐ: Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA năm 201917/5/2019
16/5/2019189/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng khoa học và công nghệ Trường Đại học PHENIKAA16/5/2019
26/4/2019137/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học PHENIKAA26/4/2019
23/4/2019135/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng của Trường Đại học PHENIKAA23/4/2019
17/4/2019131/QĐ: Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Trường Đại học PHENIKAA17/4/2019
8/4/2019119/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Đại học PHENIKAA8/4/2019
5/4/2019118/QĐ: Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học PHENIKAA5/4/2019
6/3/201905/QĐ: Quyết định về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học PHENIKAA6/3/2019
22/2/201903/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động Trường Đại học PHENIKAA22/2/2019
28/12/2018399/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị văn phòng28/12/2018
26/12/2018393/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy26/12/2018
18/12/2018403/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học PHENIKAA18/12/2018
21/11/2018346/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh - sinh viên nội trú, ngoại trú21/11/2018
26/10/2018299/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy26/10/2018
16/7/2018190/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ16/7/2018
13/7/2018188/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy13/7/2018
15/6/2018168/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ15/6/2018
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 30

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 30 items in 2 pages
19/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ25/11/2017
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
29/9/2017Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam15/11/2017
21/9/2017Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp5/11/2017
6/9/2017Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học23/10/2017
31/5/2017Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học15/7/2017
4/4/2017Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ20/5/2017
15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
2/3/2017Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng15/4/2017
5/4/2016Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy23/5/2016
17/3/2016Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ17/3/2016
14/10/2015Thông tư quy định về chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học29/11/2015
2/10/2015Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-20211/12/2015
8/9/2015Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân24/10/2015
12/8/2015Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy28/9/2015
16/4/2015Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ1/6/2015