Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

12/2/2019 61 lượt xem
Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng  

Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy

13/2/2019 73 lượt xem
Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy  

Phó CT HĐQT: PGS.TS. Ngô Văn Hiền

12/2/2019 20 lượt xem
Phó CT HĐQT: PGS.TS. Ngô Văn Hiền  

Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn

13/2/2019 34 lượt xem
Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn  

Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp

13/2/2019 27 lượt xem
Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp  

Phó Hiệu trưởng: GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

13/2/2019 53 lượt xem
Phó Hiệu trưởng: GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu  

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

13/2/2019 35 lượt xem
Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Thị Thu Hương  

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin

13/2/2019 37 lượt xem
Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin  

Trưởng khoa Cơ khí - Cơ điện tử: PGS.TS. Vũ Lê Huy

21/2/2019 41 lượt xem
Trưởng khoa Cơ khí - Cơ điện tử: PGS.TS. Vũ Lê Huy  

Trưởng khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường: TS. Đào Văn Dương

14/3/2019 43 lượt xem
Trưởng khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường: TS. Đào Văn Dương  

Trưởng khoa Công nghệ thông tin: PGS.TS.Ngô Hồng Sơn

22/2/2019 54 lượt xem
Trưởng khoa Công nghệ thông tin: PGS.TS.Ngô Hồng Sơn  

Trưởng khoa Điện - Điện tử: GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

21/2/2019 57 lượt xem
Trưởng khoa Điện - Điện tử: GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu  

Trưởng khoa Điều dưỡng: ThS.BSCKII. Đinh Ngọc Đệ

21/2/2019 25 lượt xem
Trưởng khoa Điều dưỡng: ThS.BSCKII. Đinh Ngọc Đệ  

Trưởng khoa Dược: GS.TS. Võ Xuân Minh

21/2/2019 32 lượt xem
Trưởng khoa Dược: GS.TS. Võ Xuân Minh  

Trưởng khoa Khoa học cơ bản: TS. Đỗ Quang Trung

14/3/2019 30 lượt xem
Trưởng khoa Khoa học cơ bản: TS. Đỗ Quang Trung  

Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ: TS. Phạm Thị Lánh

14/3/2019 16 lượt xem
Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ: TS. Phạm Thị Lánh  

Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu: PGS.TS Phương Đình Tâm

22/2/2019 52 lượt xem
Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu: PGS.TS Phương Đình Tâm  

Trưởng khoa Kinh tế: PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

21/2/2019 32 lượt xem
Trưởng khoa Kinh tế: PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền  

Trưởng khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng: PGS.TS. Trần Quang Vinh

21/2/2019 43 lượt xem
Trưởng khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng: PGS.TS. Trần Quang Vinh  

Trưởng khoa Ngoại ngữ: GVC.ThS. Trần Văn Trọng

21/2/2019 22 lượt xem
Trưởng khoa Ngoại ngữ: GVC.ThS. Trần Văn Trọng