Giá trị cốt lõi và tuyên bố thương hiệu

13/09/2019 2:41 SA

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mọi hoạt động chiến lược, quản trị vận hành và quan hệ hành xử với công chúng nội bộ và bên ngoài đều được thực hiện dựa trên 3 giá trị:


THỰC HÀNH (PRACTICE)

Với mô hình đào tạo CDIO “Hình thành ý tưởng - Thiết kế ý tưởng - Thực hiện - Vận hành”, phương pháp giảng dạy tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tế, với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và các trang thiết bị giảng dạy, thực hành, thí nghiệm hiện đại, phong phú, cập nhật, phù hợp thực tiễn, Trường đại học PHENIKAA tạo nên những con người có nền tảng cơ bản vững vàng, có kỹ năng thực hành và biết vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn sản xuất kinh doanh một cách chủ động.

XUẤT SẮC (PARAGON)

Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng, phát triển để trở một đại học xuất sắc trong các đại học Việt Nam và khu vực, nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng với triết lý giáo dục tự do sáng tạo – tôn trọng và phản biện; cam kết phấn đấu xuất sắc trong tất cả các tiêu chí hoạt động: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Quản trị, Phát triển con người và những đóng góp cho cộng đồng.

TỰ HÀO (PRIDE)

Mỗi chúng ta tự hào là sinh viên, nhân viên và giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học PHENIKAA, tự hào về ngôi trường đậm nhân văn của mình, nơi vun đắp niềm tin và khát vọng trở nên xuất sắc, tự hào về những nỗ lực để kiến tạo tương lai, cam kết và quyết tâm đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng, góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

TUYÊN BỐ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố thương hiệu của Trường Đại học PHENIKAA là:

HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG

“Trường Đại học PHENIKAA là đại học đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, nơi tạo điều kiện tối đa cho sáng tạo và thực hành, đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học cộng nghệ và phát triển kinh tế xã hội”