CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14/02/2019 10:31 SA

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenikaa được thành lập và tháng 11 năm 2018.

Các ngành đào tạo:

  • Ngành đào tạo Khoa học máy tính: Từ năm học 2007-2008, hiện đã có 9 khoá sinh viên ra trường.
  • Ngành đào tạo Công nghệ thông tin: Từ năm học 2019-2020

Liên hệ:

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phenikaa

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 04 366 569 110

- Email: cs@phenikaa-uni.edu.vn

- Facebook: https://facebook.com/cs.phenikaa.uni

- Website: cs.phenikaa-uni.edu.vn