Mạng lưới đối tác trong và ngoài nước rộng khắp

14/02/2019 8:47 SA

Kể từ khi thành lập năm 2007, Trường Đại học PHENIKAA nỗ lực phát triển quan hệ chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mang đến cho sinh viên Trường Đại học PHENIKAA những cơ hội học tập và thực tập tốt nhất.

Mạng lưới đối tác của Trường Đại học PHENIKAA không ngừng mở rộng từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ đến doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam và các quốc gia như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Đặc biệt, Trường Đại học PHENIKAA nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ Tập đoàn Kinh tế hàng đầu Việt Nam - Phenikaa Group, sinh viên Trường Đại học PHENIKAA có nhiều cơ hội thực tập, làm việc và tại các đơn vị thành viên của Phenikaa Group cũng như có cơ hội làm việc tại thị trường nước ngoài như Mỹ, Canada, Autralia…