Danh sách đề tài Quỹ Nafosted đang thực hiện

07/03/2019 4:30 CH
  1. Tên đề tài: Năng lực nghiên cứu trong ngành kinh tế và quản lý so với tổng thể lĩnh vực khoa học xã hội: Phân tích và ý nghĩa đối với cộng động và những nhà hoạch định chính sách tư dữ liệu Scopus trong giai đoạn 2008-2018; CNĐT: TS. Vương Quân Hoàng; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã số: 502.01-2018.19.

     

  2. Tên đề tài: Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs); CNĐT: TS. Đào Văn Dương; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã số: 103.02-2018.27.

     

  3. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển các kĩ thuật mã hóa mạng để nâng cao hiệu suất phổ và độ tin cậy cho mạng thông tin quang lõi; CNĐT: TS. Đào Thanh Hải; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã số: 102.02-2018.09.