Trường Đại học Phenikaa kí kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Chungnam – Hàn Quốc

23/08/2019 11:33 SA

Ngày 22/08/2019, Đoàn công tác Trường Đại học Phenikaa đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Chungnam – Hàn Quốc. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại đây, GS. Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa và GS. Deog - Seong Oh – Hiệu trưởng trường ĐH Quốc gia Chungnam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của các bên. Cụ thể, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy các hoạt động trong các lĩnh vực trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và trao đổi các chương trình đào tạo. Hai bên cũng thống nhất thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, trao đổi thông tin và hợp tác trong các chương trình giảng dạy và nhiều lĩnh vực khác.

Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc (CNU), được thành lập năm 1952, theo phương châm giáo dục "Sáng tạo, Phát triển và Dịch vụ cho Cộng đồng". Thông qua các Khoa nổi bật của trường với khả năng nghiên cứu và giáo dục tích cực, ngoài hợp tác học thuật - công nghiệp, Đại học Quốc gia Chungnam đã và đang thực hiện vai trò quan trọng là Trường Đại học Quốc gia có uy tín nhất ở miền Trung Hàn Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc của Đoàn tại ĐH Quốc gia Chungnam – Hàn Quốc:
GS. Phạm Thành Huy và GS. Deog - Seong Oh ký kết thỏa thuận hợp tác