Trường Đại học PHENIKAA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/06/2019 4:30 SA

Sáng ngày 26/6/2019, Trường Đại học PHENIKAA đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có TS. Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Nhà trường; PGS. TS. Ngô Văn Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT; ThS. Phạm Chí Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT cùng Ban Giám hiệu và 27 cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu 59.384.627 cổ phần, tương ứng 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Nhà trường.

100% cổ đông có mặt tại Hội trường đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

 


GS. TS. Phạm Thành Huy Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019

Tại Đại hội, GS. TS. Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020.

Kết quả nổi bật năm học 2018 – 2019

Điểm nổi bật nhất của năm học 2018 – 2019 là việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đổi tên thành Trường Đại học PHENIKAA (21/11/2018), đưa PHENIKAA trở thành trường tư thục đầu tiên của Việt Nam được đổi hoàn toàn thành tên mới. Việc đổi tên này hỗ trợ mục tiêu xây dựng uy tín thương hiệu của Trường, tuyển sinh, thu hút nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý, giảng dạy và nghiên cứu. Hiện trường có 13 khoa đào tạo, 4 viện nghiên cứu.

Tới thời điểm này, tổng ngân sách 1.600 tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng mới, trang bị cơ sở vật chất hiện đại hướng tới phục vụ 10.000 sinh viên trong tương lai, trở thành Top 100 Đại học hàng đầu Châu Á trong vòng 2 thập niên.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tính đến giữa tháng 6/2019, tổng số bài công bố trên ISI/Scopus của toàn trường đạt là 91 bài, đưa Trường Đại học PHENIKAA lọt vào TOP những trường đại học Việt Nam có số lượng công bố quốc tế ISI/Scopus tốt nhất. Ngoài ra, để tăng cường năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế, Trường đã thành lập thêm Viện nghiên cứu Nano và 08 nhóm nghiên cứu mạnh với Trưởng nhóm và thành viên chủ chốt đều là những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam.

Về hoạt động đào tạo, Trường Đại học PHENIKAA tới tháng 6/2019, đã thực hiện rà soát hoàn thiện 16 chương trình đào tạo của 16 ngành chính quy, mở thêm 6 ngành mới về đào tạo Đại học và 2 ngành mới đào tạo Thạc sỹ.

Kế hoạch năm học 2019 - 2020

Về kế hoạch hoạt động trọng tâm năm học 2019 – 2020, Nhà trường tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh và truyền thông, xây dựng thương hiệu Trường Đại học PHENIKAA hiện đại theo mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học. Trường thực hiện thí điểm đổi mới một số chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn CDIO, xây dựng các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế ở cả ba bậc đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ với các trường đại học quốc tế. Tới năm 2020, Trường sẽ tiến hành kiểm định 2 chương trình đào tạo hoàn thành 10% chương trình đào tạo được kiểm định.

 


TS. Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Nhà trường phát biểu tại Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Nhà trường nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Trường Đại học PHENIKAA sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, tăng tỉ lệ khoa học ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn hướng tới mục tiêu vào TOP 15 các trường ĐH có công bố quốc tế tốt nhất trong nước, TOP 10 trường đại học có tài trợ nghiên cứu lớn nhất”.

Tại phiên cuối, Đại hội tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết 100% nhất trí với các nội dung liên quan đến Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và Kế hoạch năm học 2019 – 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán 31/12/2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toám Báo cáo tài chính 2019.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Trường Đại học PHENIKAA đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp./.