Triết lý giáo dục

19/02/2019 1:12 SA

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục là niềm tin bên trong và cốt lõi về giáo dục. Triết lý giáo dục sẽ thúc đẩy và chỉ dẫn cho những người làm giáo dục cách tương tác với đồng nghiệp, sinh viên và phụ huynh trong và ngoài phạm vi công việc. Triết lý giáo dục ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách làm, cách cảm nhận, cách chia sẻ của mỗi cá nhân trong môi trường giáo dục đó.

Triết lý Giáo dục của Trường Đại học PHENIKAA là:

“TÔN TRỌNG – SÁNG TẠO – PHẢN BIỆN”

Tại Trường Đại học PHENIKAA, tất cả các thành viên đều được tôn trọng, được khuyến khích và tạo điều kiện đối đa để tự do sáng tạo: tự do hình thành và theo đuổi các suy nghĩ, ý tưởng của mình, tự do thể hiện, trình bày các ý tưởng đó.

Mọi ý tưởng, sáng kiến đều được đón nhận, được phản biện với tinh thần tích cực và tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau chinh phục đỉnh cao của tri thức.

TÔN TRỌNG

- Lắng nghe, thừa nhận và chấp nhận sự khác biệt;

- Hành động, cư xử đúng mực, lễ phép;

- Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

SÁNG TẠO

- Say mê nghiên cứu, tự khám phá, tìm tòi để tạo ra giá trị mới;

- Dám nghĩ khác, dám làm khác;

- Luôn đặt câu hỏi “Làm thế nào để tốt hơn?”.

PHẢN BIỆN

- Thấu hiểu gốc rễ và lý do trong mỗi quyết định của chính mình;

- Không e ngại trình bày góc nhìn của mình dù khác biệt với số đông nếu điều đó vì lợi ích chung của tập thể;

- Đánh giá theo một cách nhìn khác, đảm bảo sự rõ ràng, logic và công tâm.