Triết lý giáo dục

19/02/2019 1:12 SA

“TÔN TRỌNG – SÁNG TẠO – PHẢN BIỆN”

 Tại Trường Đại học PHENIKAA, tất cả các thành viên đều được tôn trọng, được khuyến khích và tạo điều kiện đối đa để tự do sáng tạo: tự do hình thành và theo đuổi các suy nghĩ, ý tưởng của mình, tự do thể hiện, trình bày các ý tưởng đó.

Mọi ý tưởng, sáng kiến đều được đón nhận, được phản biện với tinh thần tích cực và tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau chinh phục đỉnh cao của tri thức.