08 Nov 2018

Hợp tác nghiên cứu về chăm sóc bệnh nhân nữ HIV

Ngày 31/10/2018, một nghiên cứu hợp tác giữa Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) của nhà nghiên cứu xã hội hàng đầu Việt Nam – TS. Khuất Thu Hồng, và Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành (ISR), Đại học Thành Tây đã chính thức xuất bản trên tạp chí Journal of Clinical Medicine (JCM). Tiêu đề bài: The dark side of female HIV patients care: sexual and reproductive health risks in pre- and post-clinical treatments(góc khuất trong chăm sóc bệnh nhân nữ HIV: Rủi ro sức khỏe tình dục và sinh sản trong điều trị trước và sau lâm sàng). Tác giả liên hệ của công bố là nghiên cứu viên Hồ Mạnh Tùng (ISR, Đại học Thành Tây).

Nghiên cứu trên cũng hàm chứa kết quả của hợp tác giữa (ISDS) và Trung tâm Hỗ trợ Các sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) thuộc dự án do Chương trình đa quốc gia PITCH hỗ trợ. PITCH là hợp tác chiến lược giữa STOP AIDS NOW! the International HIV/AIDS Alliance và Bộ Ngoại giao Hà Lan.

Tạp chí JCM có hệ số tác động cao JIF 5.583 (ISI Web of Science / Journal Citation Reports™ 2018) và CiteScore 7.07 (Scopus 2018); Q1 ISI WoS và Scopus. Tạp chí nằm trong bảng Top 10 trên tổng số 841 ấn phẩm khoa học thuộc phân mục lớn “General Medicine”, theo dữ liệu cập nhật của Scopus. Cùng bảng Top 10 này xuất hiện tên các ấn phẩm “kim cương” như Nature Reviews Disease Primers, New England Journal of Medicine, The Lancet, hay Journal of the American Medical Association.

Nói thêm về Top10 này, bên cạnh các tên tuổi ấn phẩm #1 của Nature, #6 của Science, thì #2 NEJM được coi là tạp chí hàn lâm uy tín nhất của y khoa toàn thế giới, bắt đầu phát hành vào năm 1812, nơi chuẩn hóa các kiến thức rất quen thuộc ngày nay như rửa tay xà phòng, khử trùng môi trường, hay ống tai nghe của bác sỹ, v.v.. cho đến những phát minh y khoa tối quan trọng. #9 JAMA có lịch sử từ 1883 cũng là tạp chí uy tín bậc nhất, mà tổng thống Mỹ Barack Obama có bài đăng vào cuối nhiệm kỳ, online ngày 2/8/2016; https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533698). Đứng thứ 10, JCM cũng là ấn phẩm trẻ tuổi nhất, đang ở năm xuất bản thứ 7 (cũng vì lịch sử trẻ tuổi, H-index vẫn ở mức khiêm tốn, theo SCImago 18).

 

 

Leave a Reply