Chương trình đào tạo

9/5/2019 486 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Cán bộ, giảng viên

8/5/2019 663 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 

Chuẩn đầu ra bậc đại học

25/2/2019 1499 lượt xem
Chuẩn đầu ra là cam kết của Trường Đại học PHENIKAA với xã hội về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại Trường. Chuẩn đầu ra của Trường Đại học PHENIKAA được cập nhật theo tình hình phát triển của ...