Công bố mới năm 2019

9/3/2019 4692 lượt xem
A comprehensive review of flexible piezoelectirc generator based on organic-inorganic metal halide perovskites<br />Authors: Venkatraju Jella, Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, S.V.N. Pammi, Hang-Soon Jung, Van-Dang Tran, Nguyen Van Hieu, Artavazd Kirakosyan, Deul Kim, Moon Ryul Sihn, Jihoon Choi, Yun-Jeong Kim, ... 

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới

15/2/2019 312 lượt xem
“Nghiên cứu đặc tính phát thải và công suất của động cơ đốt trong phun xăng chạy bằng khí nén tự nhiên” là công bố mới của TS Nguyễn Duy Vinh, Khoa Công nghệ Ô tô và Năng lượng, Trường ... 

Trường Đại học Phenikaa có công bố mới trên tạp chí nổi tiếng của Hà Lan

15/2/2019 333 lượt xem
“Sự vận chuyển phonon và điện tích khi thay thế không đồng hóa tại vị trí X trong thành phần nhiệt điện XYZ cấu trúc half-Heusler” là công bố mới của PGS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học ...