Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

14/2/2019 1378 lượt xem
Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện: có khả năng tổ chức quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có. Tư vấn cho các chương ... 

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Nhật - Việt

14/2/2019 1216 lượt xem
Chương trình hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học PHENIKAA với các đối tác doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Mục tiêu đào tạo: Chuẩn CNTT Nhật Bản ITSS, Kỹ năng mềm, Thành thạo ngôn ... 

Chương trình đào tạo Khoa học máy tính

14/2/2019 832 lượt xem
Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về ... 

Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu

14/2/2019 1109 lượt xem
Chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học PHENIKAA tập trung vào một số hướng mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học vật liệu đang được quan tâm phát triển như: Vật liệu polymer & ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện tử

14/2/2019 1071 lượt xem
Kỹ thuật cơ điện tử là ngành kết hợp các nền tảng Cơ khí, Điện, Điện tử và Khoa học máy tính để phát triển các hệ thống tự động. Nói cách khác Cơ điện tử là một quá trình ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật ô tô

14/2/2019 1078 lượt xem
Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật ô tô của Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng, Trường Đại học PHENIKAA có mục tiêu đào tạo các kỹ sư giỏi về chuyên môn, thành thạo kỹ năng ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14/2/2019 1280 lượt xem
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành học nghiên cứu, phát triển, thiết kế, vận hành các hệ thống sản xuất “tự động hóa” – “thông minh” ở các nhà mày sản xuất công nghiệp với các ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y Sinh

14/2/2019 510 lượt xem
Trương·Đại học Phenikaa là một đơn vị của tập đoàn Phenikaa, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, bất động sản, ... 

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học

14/2/2019 974 lượt xem
Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ ... 

Chương trình đào tạo Khoa học môi trường

14/2/2019 857 lượt xem
Cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp bách. Ô nhiễm môi trường có thể gây ảnh hưởng ở nhiều cấp độ, từ các khu dân cư do ô ... 

Chương trình đào tạo Lâm nghiệp

14/2/2019 608 lượt xem
Đào tạo kỹ sư ngành Lâm nghiệp nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh ... 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng

14/2/2019 687 lượt xem
Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Xây dựng công trình giao thông ...) có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, ... 

Chương trình đào tạo Quản lý đất đai

14/2/2019 710 lượt xem
Ngành quản lý đất đai là ngành làm về công tác quản lý đất đai tại khá nhiều các cơ quan nhà nước như UBND các cấp, sở địa chính các cấp, cán bộ địa chính cấp cơ sở, cán ... 

Chương trình đào tạo Luật kinh tế

14/2/2019 574 lượt xem
Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Luật kinh tế đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Am hiểu kỹ năng kinh doanh thương mại ... 

Chương trình đào tạo Quản trị văn phòng

14/2/2019 451 lượt xem
Đào tạo sinh viên có đủ khả năng giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ văn phòng tại các đơn vị, bộ phận văn phòng của cơ quan, tổ chức; (hướng ... 

Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực

14/2/2019 535 lượt xem
Ngành Quản trị nhân lực hay còn được gọi là ngành “khai thác nguồn tài nguyên con người”. Ngành này không chỉ đơn thuần đào tạo cho người học những kiến thức tổng quan và chuyên sâu về nguồn nhân ... 

Chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng

14/2/2019 759 lượt xem
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về Tài chính - Ngân hàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh ... 

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

14/2/2019 800 lượt xem
Trang bị kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức, hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Có năng lực thực hiện toàn diện và kỹ năng phối ... 

Chương trình đào tạo Kế toán

14/2/2019 595 lượt xem
Vận dụng được kiến thức liên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, góp phần xây dựng hệ thống kiểm toán và kế toán Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.  

Chương trình đào tạo Điều dưỡng

14/2/2019 1075 lượt xem
Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc; ... 
12