Môi trường nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê khoa học

14/2/2019 1036 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa tin rằng đam mê khoa học cần phải được nuôi dưỡng và phát huy. Chính vì lẽ đó, ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu cùng ... 

Mạng lưới đối tác trong và ngoài nước rộng khắp

14/2/2019 1439 lượt xem
Kể từ khi thành lập năm 2007, Trường Đại học PHENIKAA nỗ lực phát triển quan hệ chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mang đến cho sinh viên PHENIKAA-UNI những cơ hội học tập và ... 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng thế kỷ 21

14/2/2019 913 lượt xem
Kỹ năng thế kỷ 21 gồm bốn nhóm chính: Kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng công nghệ và kỹ năng sống trong môi trường toàn cầu. Những kỹ năng này sẽ được đưa vào ... 

Chất lượng về đào tạo và nghiên cứu

14/2/2019 1263 lượt xem
Chương trình giảng dạy được thiết kế tích hợp với các trường đại học quốc tế để tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng trao đổi với các trường trên thế giới đồng thời thuận lợi cho việc tiếp ... 

Đa dạng các hoạt động của sinh viên

14/2/2019 1250 lượt xem
Các hoạt động Đoàn - Hội là thế mạnh và nét đẹp đáng tự hào của Trường Đại học PHENIKAA. Trường Đại học PHENIKAA có nhiều CLB tình nguyện như Đội Tình nguyện đỏ, Đội Tình nguyện xanh; CLB Đọc ... 

Môi trường học tập hiện đại

14/2/2019 2961 lượt xem
Khuôn viên của trường được xây dựng hiện đại tuân thủ những chuẩn mực của kiến trúc quốc tế. Khu giảng đường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại giúp học viên có điều kiện học tập tốt ... 

Đại học để khởi nghiệp

14/2/2019 795 lượt xem
Chương trình học sẽ được thiết kế dựa trên thực tiễn của doanh nghiệp, đúng trình tự theo chuẩn CDIO nhằm đưa chính xác những gì doanh nghiệp cần vào bài giảng. Phương pháp giảng dạy theo dự án (project ...