Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường năm 2019

20/3/2019 212 lượt xem
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA thông báo việc đăng ký triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường