Thông báo về việc quản lý và sử dụng mã sinh viên, học viên

19/4/2019 49 lượt xem
Mã sinh viên/học viên còn được gọi là Mã số sinh viên/học viên hay Mã định danh sinh viên/học viên. Để đáp ứng yêu cầu thống nhất trong quá trình quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ...