Các tuyến xe bus đi qua Trường Đại học PHENIKAA

18/1/2019 1003 lượt xem
Các tuyến xe bus đi qua Trường Đại học PHENIKAA phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội: gồm 01, 02, 21a, 21b, 22c, 27, 33, 37, 57, 62, 77, 78, 89, 91, 105.