Tuyển dụng nhân sự Khoa Kỹ thuật y học năm 2019

15/11/2019 86 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khoa Kỹ thuật y học  

Tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng

15/11/2019 128 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân viên hành chính cho văn phòng chung của ba viện nghiên cứu gồm Viện Nghiên cứu Tiên tiến PHENIKAA (PIAS), Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA (PRATI) và Viện ... 

Tuyển dụng Thư ký (Giáo vụ) Khoa Điện - Điện tử

28/10/2019 1310 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng Thư ký (Giáo vụ) Khoa Điện - Điện tử với thông tin chi tiết như sau  

Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế

11/10/2019 977 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị) với thông tin chi tiết như sau:  

Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc Ban Quản lý Tài sản

3/10/2019 3309 lượt xem
Do nhu cầu phát triển, Phenikaa University chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.  

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính năm 2019

20/8/2019 3240 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí quản lý, giảng viên, giáo vụ cho Khoa Kinh tế - Tài chính với thông tin chi tiết như sau:<br />  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng ĐT&QLSV (Phụ trách công tác Quản lý sinh viên)

15/8/2019 2237 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên (phụ trách công tác quản lý sinh viên) với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu năm 2019

7/8/2019 1935 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí giáo vụ khoa của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu với thông tin chi tiết như sau:  

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng khoa Ngoại Ngữ

18/6/2019 2522 lượt xem
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đáp ứng chất lượng đào tạo của Nhà trường theo định hướng hội nhập quốc tế. Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng khoa ... 

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công nghệ Thông tin năm 2019

6/6/2019 2192 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin cho các vị trí công tác với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Khoa học cơ bản năm 2019

6/6/2019 2505 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng Bộ môn toán với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

16/4/2019 2393 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên với thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

13/3/2019 2758 lượt xem
Hiện nay khoa Điện – Điện tử đang phát triển 2 chương trình đào tạo “Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa” và “Kỹ thuật y sinh”, có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên.  

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019: Khoa Kinh tế - Tài chính

13/3/2019 1439 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc của Khoa Kinh tế - Tài chính như sau:  

Tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin

5/3/2019 2556 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin.  

Thông báo tuyển dụng lái xe

14/2/2019 1246 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự lái xe cho lãnh đạo, kết hợp hỗ trợ công việc hành chính Nhà trường.