Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

16/4/2019 618 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên với thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

29/3/2019 478 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho công tác quản lý, giảng dạy tiếng Anh với các vị trí công việc và thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

13/3/2019 774 lượt xem
Hiện nay khoa Điện – Điện tử đang phát triển 2 chương trình đào tạo “Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa” và “Kỹ thuật y sinh”, có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên.  

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019: Khoa Kinh tế - Tài chính

13/3/2019 155 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc của Khoa Kinh tế - Tài chính như sau:  

Tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin

5/3/2019 608 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin.  

Thông báo tuyển dụng lái xe

14/2/2019 201 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự lái xe cho lãnh đạo, kết hợp hỗ trợ công việc hành chính Nhà trường.