Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế

11/10/2019 325 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận y tế (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị) với thông tin chi tiết như sau:  

Phenikaa Uni tuyển dụng nhân sự thuộc Ban Quản lý Tài sản

3/10/2019 2469 lượt xem
Do nhu cầu phát triển, Phenikaa University chào đón các ứng viên nhiệt huyết, có năng lực tham gia đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.  

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Tài chính năm 2019

20/8/2019 2324 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí quản lý, giảng viên, giáo vụ cho Khoa Kinh tế - Tài chính với thông tin chi tiết như sau:<br />  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng ĐT&QLSV (Phụ trách công tác Quản lý sinh viên)

15/8/2019 1560 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên (phụ trách công tác quản lý sinh viên) với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu năm 2019

7/8/2019 1471 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí giáo vụ khoa của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu với thông tin chi tiết như sau:  

Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng khoa Ngoại Ngữ

18/6/2019 2186 lượt xem
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đáp ứng chất lượng đào tạo của Nhà trường theo định hướng hội nhập quốc tế. Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng khoa ... 

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công nghệ Thông tin năm 2019

6/6/2019 1782 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin cho các vị trí công tác với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng nhân sự Khoa Khoa học cơ bản năm 2019

6/6/2019 1979 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng Bộ môn toán với thông tin chi tiết như sau:  

Thông báo tuyển dụng Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

16/4/2019 2026 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên với thông tin chi tiết như sau:  

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

13/3/2019 2285 lượt xem
Hiện nay khoa Điện – Điện tử đang phát triển 2 chương trình đào tạo “Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa” và “Kỹ thuật y sinh”, có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên.  

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019: Khoa Kinh tế - Tài chính

13/3/2019 1271 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc của Khoa Kinh tế - Tài chính như sau:  

Tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin

5/3/2019 1917 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển dụng nhân sự các khoa Cơ khí - Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Công nghệ thông tin.  

Thông báo tuyển dụng lái xe

14/2/2019 1031 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự lái xe cho lãnh đạo, kết hợp hỗ trợ công việc hành chính Nhà trường.