Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh liên thông ngành Dược học đợt 2 năm 2019

9/12/2019 88 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh liên thông ngành Dược học, đợt 2, năm 2019  

Lịch thi tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành dược học đợt 1, năm 2019

7/8/2019 413 lượt xem
Lịch thi tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành dược học đợt 1, năm 2019  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược năm 2019 - 2020

6/5/2019 574 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Dược học năm học 2019 - 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược học như sau:  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng năm 2019 - 2020

6/5/2019 636 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông ngành Điều dưỡng năm 2019 - 2020 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng như sau: