11 Feb 2019

Khoa Cơ khí – Cơ điện tử

 1. Thông tin cơ bản
 • Tên khoa: Cơ khí – Cơ điện tử
 • Số lượng giáo viên, giảng viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: 24 người. Trong đó: 01 Phó giáo sư; 03 Tiến sĩ; 16 Thạc sĩ; 04 Đại học.
 • Ban chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: PGS.TS. Vũ Lê Huy
 • Thời gian thành lập: 25/10/2018
 1. Thông tin tuyển sinh
 • Học phí: khoảng 20 triệu đồng / năm
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
 • Điều kiện tuyển sinh (điểm số, nơi sinh sống/hộ khẩu thường trú…)
 • Thời gian nhận hồ sơ: theo kế hoạch của Trường
 • Thời gian khai giảng: theo kế hoạch của Trường
 • Chính sách hỗ trợ học phí và tiêu chuẩn cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc điều kiện đặc biệt chung: theo kế hoạch của Trường
 • Bằng tốt nghiệp có được công nhận quốc tế không?: đánh giá theo Trường
 1. Thông tin liên hệ
 • Số điện thoại đường dây giải đáp thông tin: 094 651 1010
 • Website: http://phenikaa-uni.edu.vn/
 • FanPage: https://www.facebook.com/Mechatronics.Phenikaa.Uni/

 

 

Leave a Reply