Khoa học công nghệ

[Seminar] GS. Philippe Dollfus, lúc 14:30, ngày 19/07/2019 tại Đại học PHENIKAA

 19/7/2019 43 lượt xem
Người trình bày: GS. Philippe Dollfus CNRS, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, France. Thời gian: 14:30, ngày 19/07/2019. Chủ đề: Band structure engineering in 2D materials and their heterostructures – Application to nanoelectronics.

Danh sách và hồ sơ các ứng viên GS, PGS năm 2019 của Trường ĐH PHENIKAA

 12/7/2019 167 lượt xem
Năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA có các ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA như sau:
Tin khác