Danh sách bài báo ISI/SCOPUS
1. V. Jella, S. Ippili, J.-H. Eom, S.V.N. Pammi, H.-S. Jung, Van-Dang Tran, Nguyen Van Hieu, A. Kirakosyan, D. Kim, M.R. Sihn, J. Choi, Y.-J. Kim, and S.Gi. Yoon*, "A comprehensive review of flexible piezoelectirc generator based on organic-inorganic metal ... 
Bài báo ISI/SCOPUS
1. V. Jella, S. Ippili, J.-H. Eom, S.V.N. Pammi, H.-S. Jung, Van-Dang Tran, Nguyen Van Hieu, A. Kirakosyan, D. Kim, M.R. Sihn, J. Choi, Y.-J. Kim, and S.Gi. Yoon*, "A comprehensive review of flexible piezoelectirc generator based on organic-inorganic metal ... 
Seminar: 2D materials and their potential applications from topological qbit to ultra-sensitive biosensor
Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tới tham dự buổi seminar của Viện PRATI và PIAS. Tiêu đề: 2D materials and their potential applications from topological qbit to ultra-sensitive biosensor.  
Công bố mới năm 2019
A comprehensive review of flexible piezoelectirc generator based on organic-inorganic metal halide perovskites<br />Authors: Venkatraju Jella, Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, S.V.N. Pammi, Hang-Soon Jung, Van-Dang Tran, Nguyen Van Hieu, Artavazd Kirakosyan, Deul Kim, Moon Ryul Sihn, Jihoon Choi, Yun-Jeong Kim, ... 
Seminar về chủ đề: “Softness in Robotics”
Trân trọng kính mời các nhà Khoa học, các bạn học viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự buổi seminar của Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa.  
Seminar của các Giáo sư trường Tokyo Institute of Technology
Trân trọng kính mời các đồng nghiệp và sinh viên tới tham dự buổi seminar đặc biệt của Viện PRATI và PIAS. Thời gian: 14h00, ngày 12/03/2019.  
Seminar: Failure Modeling of Materials and Structures: Advanced Numerical Strategies
In this lecture, we present some advanced numerical approaches for modeling failure and damage of engineering materials and structures. As the first part of the lecture, issues regarding computational mechanics will be addressed.