Khoa học công nghệ

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

 13/12/2019 80 lượt xem
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ ...

Đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường năm 2020

 11/12/2019 129 lượt xem
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Trường Đại học PHENIKAA thông báo việc đăng ký triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường
Tin khác