04 Oct 2017

Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành có bài báo trên tạp chí uy tín

Bài báo của tác giả TS. Vương Quân Hoàng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR) Trường Đại học Thành Tây đã chính thức được đăng trên Scientific Data thuộc Tổ hợp NXB Nature, nơi có tạp chí khoa học Nature đứng đầu thế giới.

Sự kiện này đã góp phần chính thức đưa Đại học Thành Tây – Thanh Tay University có tên trên bản đồ nghiên cứu uy tín nhất thế giới.

Chi tiết bài báo tại đây: https://www.nature.com/articles/sdata2017142

Bài báo nghiên cứu

Leave a Reply