Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 58

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 58 items in 3 pages
25/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng kết quả khoa học và công nghệ Trường Đại học Phenikaa25/8/2020
17/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHP17/8/2020
17/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Phenikaa17/8/2020
10/8/2020Quyết định về việc điều chỉnh bảng quy đổi tương đương chuẩn đầu ra tiếng Anh10/8/2020
3/7/2020Quyết định về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ3/7/2020
21/5/2020Quyết định về việc Bộ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Phenikaa năm 202021/5/2020
17/5/2020Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, Trường Đại học Phenikaa năm 202017/5/2020
25/3/2020Quyết định về việc ban hành quy trình tạm ứng và thanh toán25/3/2020
19/3/2020Quyết định phê duyệt danh mục kinh phí đề tài nghiên cứu cấp cơ sở đợt 1 Trường Đại học Phenikaa năm 202019/3/2020
23/12/2019Quyết định về việc Ban hành Quy định một số khoản lệ phí tại Thư viện Trường Đại học Phenikaa23/12/2019
20/12/2019Quyết định về việc Ban hành Nội quy Thư viện Trường Đại học Phenikaa20/12/2019
14/12/2019Quyết định số 674/QĐ-ĐHP về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch hoạt động của các đơn vị Trường Đại học PHENIKAA14/12/2019
9/12/2019Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị văn phòng - Trường đại học PHENIKAA.9/12/2019
7/12/2019Quyết định số 646/QĐ-ĐHP về việc ban hành Quy định về công tác xuất bản giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường ĐH Phenikaa7/12/2019
5/12/2019646/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác xuất bản giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học PHENIKAA5/12/2019
28/11/2019Quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài NCKH sinh viên Trường Đại học Phenikaa28/11/2019
30/9/2019Quyết định số 448/QĐ-ĐHP: Ban hành chỉ số năng lực thực hiện (KPIs) năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học PHENIKAA30/9/2019
13/9/2019Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý lớp trong đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ13/9/2019
4/9/2019403/QĐ: Quyết định Về việc Quy định quản lý và sử dụng giảng đường4/9/2019
9/8/2019Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ9/8/2019
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 61

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 4 pages
1/3/2020Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam15/4/2020
10/12/2019Thông tư 18/2019/TT-BKHCN quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành10/2/2020
19/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
20/4/2018Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng20/4/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ25/11/2017
5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
29/9/2017Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam15/11/2017
21/9/2017Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp5/11/2017
6/9/2017Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học23/10/2017
31/5/2017Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học15/7/2017
4/4/2017Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ20/5/2017
15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
2/3/2017Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng15/4/2017
1/9/2016Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.18/10/2016