Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 54

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 54 items in 3 pages
19/6/2019Quyết định số 263/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập cho SV đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ19/6/2002
17/6/2019263/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ17/6/2019
17/6/2019261/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên Trường Đại học PHENIKAA17/6/2019
20/5/2019192/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế tạm thời về lương và chế độ làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
20/5/2019193/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý cán bộ của Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
17/5/2019190/QĐ: Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA năm 201917/5/2019
16/5/2019189/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng khoa học và công nghệ Trường Đại học PHENIKAA16/5/2019
26/4/2019137/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học PHENIKAA26/4/2019
23/4/2019135/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng của Trường Đại học PHENIKAA23/4/2019
17/4/2019131/QĐ: Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Trường Đại học PHENIKAA17/4/2019
8/4/2019119/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Đại học PHENIKAA8/4/2019
5/4/2019118/QĐ: Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học PHENIKAA5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 110/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy định phân quyền chức năng trên phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 111/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc quản trị phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 112/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy định xử lý nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
22/2/201903/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động Trường Đại học PHENIKAA22/2/2019
30/12/2018Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ30/12/2018
28/12/2018399/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị văn phòng28/12/2018
28/12/2018408/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý thông tin, bảo mật dữ liệu Trường Đại học PHENIKAA28/12/2018
28/12/2018407/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý tài khoản email Trường Đại học PHENIKAA28/12/2018
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 34

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 2 pages
19/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
20/4/2018Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng20/4/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ25/11/2017
5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
29/9/2017Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam15/11/2017
21/9/2017Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp5/11/2017
6/9/2017Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học23/10/2017
31/5/2017Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học15/7/2017
4/4/2017Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ20/5/2017
15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
2/3/2017Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng15/4/2017
5/4/2016Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy23/5/2016
17/3/2016Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ17/3/2016
14/10/2015Thông tư quy định về chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học29/11/2015