rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 58

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 58 items in 3 pages
29/7/2019333/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Nội quy lao động Trường Đại học PHENIKAA29/7/2019
27/6/201910/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học PHENIKAA1/7/2019
27/6/201911/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy chế tài chính Trường Đại học PHENIKAA1/7/2019
24/6/2019268/QĐ: Quyết định về việc Sửa đổi Phụ lục 01 Quy chế quản lý trang thiết bị văn phòng Trường Đại học PHENIKAA ban hành kèm Quyết định số 399/QĐ-ĐHP/TCHCQT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA24/6/2019
19/6/2019Quyết định số 263/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập cho SV đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ19/6/2002
17/6/2019263/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ17/6/2019
17/6/2019261/QĐ: Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên Trường Đại học PHENIKAA17/6/2019
20/5/2019192/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế tạm thời về lương và chế độ làm việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
20/5/2019193/QĐ: Quyết định về việc ban hành "Quy chế quản lý cán bộ của Trường Đại học PHENIKAA"20/5/2019
17/5/2019190/QĐ: Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA năm 201917/5/2019
16/5/2019189/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng khoa học và công nghệ Trường Đại học PHENIKAA16/5/2019
26/4/2019137/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học PHENIKAA26/4/2019
23/4/2019135/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng của Trường Đại học PHENIKAA23/4/2019
17/4/2019131/QĐ: Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học công nghệ Trường Đại học PHENIKAA17/4/2019
8/4/2019119/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Đại học PHENIKAA8/4/2019
5/4/2019118/QĐ: Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học PHENIKAA5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 110/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy định phân quyền chức năng trên phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 111/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc quản trị phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
5/4/2019Quyết định số 112/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV về việc ban hành Quy định xử lý nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐH Phenikaa5/4/2019
22/2/201903/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động Trường Đại học PHENIKAA22/2/2019
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 34

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 2 pages
2/10/2015Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-20211/12/2015
8/9/2015Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân24/10/2015
12/8/2015Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy28/9/2015
16/4/2015Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ1/6/2015
15/4/2015Công văn hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành15/4/2015
31/12/2014Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân15/1/2015
15/5/2014Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ30/5/2014
15/5/2014Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ1/7/2014
24/10/2013Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục đại học 10/12/2013
1/8/2013Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân15/9/2013
18/6/2012Luật Giáo dục Đại học1/1/2013
22/4/2010Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo22/4/2010
15/8/2007Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân30/8/2007
26/6/2001Quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai26/6/2001