Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 54

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 54 items in 3 pages
26/12/2018393/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy26/12/2018
18/12/2018403/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học PHENIKAA18/12/2018
21/11/2018346/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh - sinh viên nội trú, ngoại trú21/11/2018
26/10/2018299/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy26/10/2018
2/10/2018273/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trường Đại học Thành Tây2/10/2018
24/8/2018Quyết định số 218/QĐ-ĐTT về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây24/8/2018
25/7/2018Quyết định về việc ban hành quy định biên soạn, rà soát và điều chỉnh đề cương chi tiết học phần của Trường Đại học Thành Tây25/7/2018
16/7/2018190/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ16/7/2018
15/7/2018Quyết định số 188/QĐ-ĐTT về việc ban hành Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy15/7/2018
13/7/2018188/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy13/7/2018
15/6/2018168/QĐ: Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ15/6/2018
12/6/201822/ĐHTT-DT&QLSV Về việc thực hiện Quy chế công tác sinh viên12/6/2018
21/5/2018Quyết định về việc ban hành quy định phát triển, đánh giá, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học21/5/2018
29/4/2018Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, cải tiến, thẩm định và ban hành chuẩn đầu ra của Trường Đại học Thành Tây29/4/2018
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 34

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 2 pages
19/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
20/4/2018Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng20/4/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ25/11/2017
5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
29/9/2017Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam15/11/2017
21/9/2017Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp5/11/2017
6/9/2017Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học23/10/2017
31/5/2017Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học15/7/2017
4/4/2017Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ20/5/2017
15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
2/3/2017Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng15/4/2017
5/4/2016Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy23/5/2016
17/3/2016Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ17/3/2016
14/10/2015Thông tư quy định về chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học29/11/2015