rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

 
 

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

15/02/2020 12:00 SA

Trường Đại học Phenikaa thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, Trường đại học Phenikaa kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019 như sau:

STT Nội dung Tài liệu
1 Công văn báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019 Tài liệu
2 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019 Biểu mẫu 17
3 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 18
3.1 Phụ lục biểu mẫu 18.1 PLBM 18.1
3.2 Phụ lục biểu mẫu 18.2 PLBM 18.2
4 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 19
5 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019 Biểu mẫu 20
5.1 Khoa Công nghệ thông tin Link
5.2 Khoa khoa học kĩ thuật vật liệu Link
5.3 Khoa Cơ khí - Cơ điện tử Link
5.4 Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng Link
5.5 Khoa Điện - Điện tử Link
5.6 Khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường Link
5.7 Khoa Khoa học & Công nghệ Link
5.8 Khoa Kỹ thuật y học Link
5.9 Khoa Kinh tế và Kinh doanh Link
5.10 Khoa Khoa học cơ bản Link
5.11 Ngành Điều Dưỡng Link
5.12 Khoa Dược Link
5.13 Khoa Ngoại ngữ Link
6 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 21