rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

 
 

Cán bộ, giảng viên

08/05/2019 3:45 SA

Với sự đầu tư của Tập đoàn PHENIKAA, Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý. Tính tới tháng 10/2019, cơ cấu tổ chức của Trường gồm có 7 Phòng, 1 Ban, 13 Khoa, 2 Viện và 1 Trung tâm nghiên cứu. Trường có đội ngũ giảng viên 310 người, trong đó có 167 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 50 giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư. Hiện tại, Trường có 4 chương trình đào tạo thạc sĩ và 21 chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 4 khối ngành, bao gồm khối ngành Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, khối ngành Sức khỏe, khối ngành Kinh tế và khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.