Giá trị cốt lõi và thông điệp hành động

25/06/2019 4:09 SA

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mọi hoạt động chiến lược, quản trị vận hành và quan hệ hành xử với công chúng nội bộ và bên ngoài đều được thực hiện dựa trên 3 giá trị:

TRẢI NGHIỆM 

Được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, một trong những giá trị cốt lõi của Trường Đại học Phenikaa – đó là PRACTICE - TRẢI NGHIỆM thông qua:

  • - Giải quyết các tình huống thực tiễn
  • - Từ thực tế để khái quát, hệ thống hóa lý thuyết/ mô hình
  • - Làm trước – học sau, như cách tiếp cận của AI: đi từ data để tạo nên các thuật toán AI. Đó chính là xu thế.
  • - Các thầy đưa ra các phương pháp giảng dạy và hướng dẫn hướng vào trải nghiệm
  • - Sinh viên được truyền cảm hứng để khao khát trải nghiệm, chuyển từ “thầy hỏi trò” sang “trò hỏi thầy” là chính

Môi trường TRẢI NGHIỆM thực sự tại Trường Đại học PHENIKAA sẽ giúp các bạn trẻ thực sự trưởng thành

XUẤT SẮC

Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng, phát triển để trở một đại học xuất sắc trong các đại học Việt Nam và khu vực, nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng với triết lý giáo dục tự do sáng tạo – tôn trọng và phản biện; cam kết phấn đấu xuất sắc trong tất cả các tiêu chí hoạt động: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Quản trị, Phát triển con người và những đóng góp cho cộng đồng.

TỰ HÀO

Mỗi chúng ta tự hào là sinh viên, nhân viên và giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học PHENIKAA, tự hào về ngôi trường đậm nhân văn của mình, nơi vun đắp niềm tin và khát vọng trở nên xuất sắc, tự hào về những nỗ lực để kiến tạo tương lai, cam kết và quyết tâm đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng, góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng cao, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG

Thông điệp hành động của Trường Đại học PHENIKAA là:

HIỆN THỰC HÓA TIỀM NĂNG

“Trường Đại học PHENIKAA là đại học đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, nơi tạo điều kiện tối đa cho sáng tạo và thực hành, đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học cộng nghệ và phát triển kinh tế xã hội”