Giới thiệu chung

12/03/2020 4:46 SA

Trường Đại học Phenikaa có chiến lược phát triển dài hạn nhằm xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế dựa trên nền tảng niềm tin với các đối tác là những cơ sở đào tạo và nghiên cứu trên khắp thế giới. Thông qua các hoạt động hợp tác như nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dự án quốc tế, hội nghị - hội thảo quốc tế, các chương trình đào tạo quốc tê, các văn phòng đại diện của đối tác đặt tại Trường và các chương trình trao đổi sinh viên và cán bộ.

Trường Đại học Phenikaa còn chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu và học thuật trên khắp thế giới, tạo quan hệ hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Trường ưu tiên hợp tác với các tập đoàn công nghiệp, công nghệ hàng đầu thế giới như ACL, Chrysler, Nippon, Huyndai, Toyota, Anabuky Group...