Danh mục các Phòng/Ban/Khoa/Viện/Trung tâm

14/02/2020 6:32 SA

 

DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ
PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Trung tâm công nghệ thông tin
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

DANH MỤC CÁC KHOA

KHOA DƯỢC
KHOA ĐIỀU DƯỠNG
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU
KHOA TIẾNG ANH
KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
KHOA KỸ THUẬT Y HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, HÓA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
KHOA CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ
KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NĂNG LƯỢNG
KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU

VIỆN NGHIÊN CỨU TIÊN TIẾN PHENIKAA (PIAS)
VIỆN NGHIÊN CỨU NANO (PHENA)

DANH MỤC CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI LIÊN NGÀNH

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

VĂN THƯ
CHI BỘ TRƯỜNG
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG