CÔNG NGHỆ SINH HỌC, HÓA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

14/02/2019 9:15 SA

Khoa Sinh Học, Hóa Học và Kỹ Thuật Môi Trường (Faculty of Biological, Chemical & Environmental Engineering), Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào tháng 11 năm 2018 trên cơ sở tách Khoa Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 19 tháng 11 năm 2018. Vì thế, Khoa có sẵn nhiều trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu. Ngoài ra, Khoa nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ rất lớn từ trường cũng như tập đoàn PHENIKAA trong việc đầu tư các trang thiết bị phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu. Hiện tại, Khoa đã và đang hoàn thiện chương trình đào tạo đại học tiên tiến (sinh viên được trực tiếp áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tiễn) với định hướng nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời kết hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước cho chương trình sau đại học như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐHQG Chungnam-Hàn Quốc, ĐHQG Hanyang-Hàn Quốc, ĐHQG Changwon-Hàn Quốc…

Chương trình đào tạo:

Khoa định hướng đào tạo sinh viên với 03 mã ngành: Sinh học, hóa học và kỹ thuật môi trường. Cụ thể:

+ Ngành Công nghệ sinh học: định hướng đào tạo những cử nhân có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao của chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp tạo ra những chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, y dược học, thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường… Bên cạnh khối kiến thức nền tảng, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng về phân tích, tổng hợp, quản lý dây chuyền nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.

+ Ngành Hóa học: định hướng đào tạo nhân lực trình độ cao như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho các trường đại học, viện nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, bộ phận kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hóa học (hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa lý, hóa dược, hợp chất thiên nhiên, hương liệu, hóa mỹ phẩm, vật liệu nano) và các lĩnh vực liên quan như sinh học, thực phẩm, môi trường, dệt nhuộm...

+ Ngành Kỹ thuật môi trường: trang bị các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường và quản lý môi trường; phương pháp đánh giá ô nhiễm môi trường và các công cụ để kiểm soát chúng, kỹ thuật tái sử dụng, tái chế và xử lý ô nhiễm cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên theo học ngành kỹ thuật môi trường còn được trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp như khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng nhận dạng, phát hiện những vấn đề môi trường đã và đang xảy ra, dự báo những vấn đề có khả năng xảy ra.

Liên hệ:

Khoa Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Website: bcee.phenikaa-uni.edu.vn   

- Email: khoacongnghesinhhoc@phenikaa-uni.edu.vn