KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

14/02/2019 9:05 SA

Khoa Khoa học và công nghệ, Trường Đại học PHENIKAA được thành lập vào 9/2017, Hiện Khoa có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có (4 GS, 8 PGS, 2 TS, 2 ThS).

Khoa thực hiện đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, đại học mã số: 7580201 theo QĐ cho phép mở ngành số 4226/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 29 tháng 7 năm 2008; Cao học mã số 8580201 theo QĐ cho phép mở ngành số 1427/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Khoa có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng cùng với cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên về lý thuyết cũng như thực hành.

Ngành Kỹ thuật xây dựng là một ngành khoa học và công nghệ tiên tiến. Sự phát triển của ngành có đóng góp rất quan trọng đến sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Vì thế nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật xây dựng trong tương lai là rất lớn.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời theo định hướng phát triển chung của Trường Đại học PHENIKAA trở thành đại học nghiên cứu, Khoa Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng.

Liên hệ:

Khoa Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học PHENIKAA

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 22127269

Website: st.phenikaa-uni.edu.vn

Email: st@phenikaa-uni.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/sst.phenikaa.uni