rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

 
 

Chương trình tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

22/08/2018 8:54 SA

Từ ngày 20 đến ngày 22/08/2018, Trường Đại học PHENIKAA đã tổ chức chương trình "Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học" theo bộ tiêu chuẩn kiểm định ban hành thuộc Thông tư số 12/2017/TT - BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Trần Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Chí Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT Nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, ban, các khoa, đại diện giảng viên và đông đảo cán bộ, nhân viên.

Qua hướng dẫn của chuyên gia, các thành viên hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác chuyên trách đã tìm hiểu kĩ nội dung của Thông tư 12 và nội dung các Công văn 766, 768 của cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học, hiểu được những yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng, phân tích được nội hàm tiêu chuẩn đánh giá và các công cụ triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn mới.

Ngoài những lý thuyết, kinh nghiệm được chuyên gia chia sẻ, các cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia buổi đào tạo còn có dịp vận dụng ngay kiến thức vào thực tế thông qua phần thảo luận sôi nổi xoay quanh một số nội dung: Phân tích Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình; thực hiện triển khai hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng; .

Việc tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn là cơ sở để Trường Đại học PHENIKAA cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường.