Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo đã xuất bản

27/03/2019 1:33 CH

STT

TÊN GIÁO TRÌNH/SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

ISBN

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

LOẠI GIÁO TRÌNH/SÁCH

1

Hydrogen Interaction with Impurities in Silicon

Pham Thanh Huy

90-9015340-3

University of Amsterdam

2001

Tham khảo

2

Defect Interaction and Clustering in Semiconductors

C.A.J.Ammerlaan and Pham Thanh Huy

3-908450-65-9

SciTech Publications

2002

Chuyên khảo

3

The economical Su(3)c Su(3)l U(1)x gauge models (Những kiểu máy đo tương tác điện yếu và cạch tiêu chuẩn Su(3)c Su(3)l U(1)x)

Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long

 

Vietnam Academy of Science and Technology

2008

Chuyên khảo

4

Magnetic Materials: Research, Technology and Applications

Anh Tuan Le, Chong Oh Kim, Heebok Lee

978-1-60692-145-6

Nova Publishers

2009

Chuyên khảo

5

Câu hỏi lượng giá chăm sóc sức khỏe trẻ em

Đinh Ngọc Đệ

978-604-0-01878-6

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2014

Giáo trình

6

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Đinh Ngọc Đệ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Kim Hà, Phan Thị Minh Hạnh

978-604-0-06037-2

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2015

Giáo trình

7

Điều dưỡng nhi khoa

Đinh Ngọc Đệ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Kim Hà, Phan Thị Minh Hạnh, Lâm Ngọc Thắng

C34207

Nhà xuất bản Y học

2015

 

Giáo trình

8

Sinh dược học đại cương

Võ Xuân Minh

978-604-0-10420-5

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

9

Tài nguyên cây thuốc

Trần Văn Ơn, Lê Đình Bích

978-604-0-10401-4

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

10

Những đơn chất, hợp chất vô cơ sử dụng trong Y - Dược

Lê Thành Phước

978-604-10382-6

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

11

Vắc xin huyết thanh miễn dịch và chế phẩm sinh học

Bùi Khắc Hậu

978-604-0-10402-1

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

12

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp hóa học dựa vào nhóm chức

Trần Đức Hậu

978-604-0-10419-9

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

13

Dạng thuốc dùng theo đường hô hấp

Võ Xuân Minh

978-604-0-10418-2

Nhà xuất bản

Giáo Dục Việt Nam

2017

Giáo trình

14

The financial economy of Viet Nam in an age of reform, 1986-2016

Vuong Quan Hoang

9781138685406

Routledge Handbooks Online

2018

Chuyên khảo

15

Vật liệu nano bạc - Tổng hợp, tính chất và các ứng dụng công nghệ

Lê Anh Tuấn, Ngô Xuân Đinh, Trần Quang Huy

978-604-95-0851-6

Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

2019

Chuyên khảo

16

Vật liệu nano cấu trúc một chiều ZnS, ZnO, SnS/ZnO: công nghệ chế tạo, tính chất quang và ứng dụng

Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung, Bùi Văn Hào, Nguyễn Tư, Trần Mạnh Trung

978-604-95-0850-9

Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

2019

Chuyên khảo