Hội nghị “Đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên” năm học 2020-2021

05/01/2021 8:23 SA

Hội nghị "Đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên" là hoạt động thường niên nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa đại diện sinh viên với Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban, Khoa chuyên môn về những vấn đề có liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện và cuộc sống của sinh viên trong thời gian học tập tại Trường Đại học Phenikaa. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường với sinh viên và góp phần thực hiện tốt công tác sinh viên. Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt. Từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết nhằm tạo điều kiện tốt hơn giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

 👉 Thời gian (dự kiến): 17h30 - 20h00 ngày 08 tháng 01 năm 2021

 👉 Địa điểm: Phòng 309 nhà A2, Trường Đại học Phenikaa

 👉 Thành phần tham dự

🔹 Phía Nhà trường: Ban Giám hiệu; Bí thư Đoàn trường; Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Hành chính - Quản trị - Thiết bị; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Khoa học công nghệ; Phòng Hợp tác đối ngoại, Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Thông tin thư viện; Phòng Tuyển sinh và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Khoa (phụ trách công tác đào tạo và công tác sinh viên).

🔹 Đại diện sinh viên: Ban cán sự lớp, Bí thư chi đoàn các lớp chính quy và đại diện sinh viên. Tối đa 05 sinh viên/lớp.

👉 Nội dung đối thoại

Sinh viên đóng góp ý kiến, nêu đề xuất, kiến nghị với Nhà trường về các lĩnh vực sau:

🔸 Nhóm vấn đề về tổ chức đào tạo và phục vụ đào tạo: quy chế đào tạo, đề cương học phần, thời khóa biểu, thực tập, thực hành, chất lượng giảng dạy, công tác quản lý lớp và cố vấn học tập...;

🔸 Nhóm vấn đề về hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học;

🔸 Nhóm vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo, học tập, sinh hoạt: hệ thống giảng đường, hệ thống thông tin, thư viện, website, cổng thông tin sinh viên, các dịch vụ về cantin, môi trường khu nội trú sinh viên; công tác y tế, thu - nộp học phí, an ninh trật tự…;

🔸 Nhóm vấn đề về giải quyết chế độ chính sách, công tác Đoàn và phong trào sinh viên: việc thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên theo quy định của Bộ, của Trường; các hoạt động ngoại khóa và hoạt động văn-thể-mỹ, quản lý sinh viên nội, ngoại trú; đánh giá điểm rèn luyện, khen, thưởng, kỷ luật sinh viên; công tác hướng nghiệp v.v.

Ban Giám hiệu, các Phòng, Ban, Khoa, các tổ chức đoàn thể giải đáp thắc mắc, trao đổi về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của sinh viên. 

👉 Kết thúc Hội nghị