Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đóng cửa KTX Trường Đại học Phenikaa

29/01/2021 4:55 CH

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 04/01/2021 và ngày 28/01/2021 Trường Đại học Phenikaa đã phát đi Thông báo số 01/TB-ĐHP-HCQT và Thông báo số 14/TB-ĐHP-HCQT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước diễn biến mới của dịch Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng trường, ngày 29/01/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Phenikaa đã họp, thống nhất nội dung ứng phó tình hình dịch bệnh. Nay trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn Trường như sau:

1. Dừng tất cả các lịch học, lịch thi các hệ đào tạo của Nhà trường bắt đầu từ ngày 30/01/2021 cho đến khi có thông báo khác thay thế của phòng Đào tạo. Giao phòng Đào tạo phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng phương án học, thi trong trường hợp dịch bệnh kéo dài.

2. Sinh viên toàn trường được nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 30/01/2021 cho đến hết ngày 21/02/2021. Do đó, Nhà trường quyết định đóng cửa toàn bộ khu KTX sinh viên kể từ 17 giờ, thứ Bảy, ngày 30/01/2021. Trong thời gian đóng cửa KTX Nhà trường không tiếp nhận thêm sinh viên. Đối với sinh viên đang ở KTX có thể để đồ đạc tại KTX và về địa phương trước thời gian trên. Trong trường hợp đặc biệt, sinh viên muốn ở lại KTX cần tuân thủ các quy định sau:

(1) Có đơn đăng ký ở lại KTX được phê duyệt;

(2) Cam kết chỉ ra ngoài Trường trong các khung giờ quy định. Sau khi có đơn đăng ký và cam kết, sẽ được cấp thẻ ra vào Trường và KTX;

(3) Khi ra vào cổng trường phải đeo thẻ, khẩu trang và tuân thủ việc kiểm soát thân nhiệt của lực lượng kiểm soát.

(4) Chỉ được ra ngoài mua đồ sinh hoạt, ăn uống vào các khung giờ: Buổi sáng từ 6h00 – 8h00; buổi trưa từ 11h00 - 13h00; buổi chiều từ 16h30-19h30. Ngoài khung giờ trên, lực lượng bảo vệ kiên quyết không cho sinh viên ra vào Trường.

3. Phòng HCQTTB, Ban QLKTX và lực lượng bảo vệ sẽ tăng cường kiểm soát công tác an ninh, kiểm soát người ra vào trường trong thời gian đóng cửa KTX. Giao Phòng HCQTTB tổ chức rà soát, thống kê, xây dựng phương án báo cáo Lãnh đạo trường hỗ trợ sinh viên ăn tết tại KTX.

Trên đây là một số điều chỉnh cấp thiết trước tình hình phức tạp dịch Covid-19. Nhà trường thông báo để cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn Trường nắm thông tin.

Trong quá trình thực hiện, cần thêm thông tin, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, Trường Đại học Phenikaa qua Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng HCQTTB, điện thoại: 0912472019.