Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/02/2021 3:34 CH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 của như sau:

1. Định hướng, trọng tâm ưu tiên

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phục tráng, sản xuất và chuyển giao các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung hoàn thiện công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, ưu tiên sản xuất giống chất lượng cao.

- Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số; triển khai các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, công nghệ sinh học...

2. Hình thức đặt hàng:

Mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm các loại:
Đề tài khoa học công nghệ, Dự án sản xuất thử nghiệm, đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ theo Biểu mẫu 01, Biểu mẫu 02.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Các đơn vị/cá nhân có nhu cầu đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thầy/Cô điền nội dung vào mẫu phiếu đề xuất (bản cứng) đính kèm và gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 25 tháng 02 năm 2021;

Bản mềm Quý Thầy/Cô gửi về địa chỉ khcn@phenikaa-uni.edu.vnhien.phamthu@phenikaa-uni.edu.vn

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY