Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

26/11/2020 2:25 CH

1. Mục đích, ý nghĩa

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021. Đây là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

2. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược, Khoa học nông nghiệp.

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc (được thực hiện ở Việt Nam) thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Cơ cấu giải thưởng

  • Từ một (01) đến ba (03) Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học.
  • Một (01) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

5. Quyền lợi của nhà khoa học được tặng Giải thưởng

  • Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng.
  • Được nhận Tiền thưởng.

6. Thời gian xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu

  • Tiếp nhận hồ sơ: từ 08h00 ngày 30/11/2020 đến 17h00 ngày 31/12/2020.
  • Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021.
  • Trao Giải thưởng: tháng 5/2021

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Văn phòng (phòng 405), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39367750/0

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY