Chất lượng về đào tạo và nghiên cứu

14/02/2019 8:42 SA

Chương trình giảng dạy được thiết kế tích hợp với các trường đại học quốc tế để tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng trao đổi với các trường trên thế giới đồng thời thuận lợi cho việc tiếp nhận sinh viên quốc tế học tập tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo được kiểm định và tuân theo chuẩn chất lượng của từng ngành nghề. Nội dung đào tạo của chương trình chất lượng cao được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường quốc tế từ đó tự tin thể hiện bản thân trong môi trường làm việc hội nhập tương lai.

Bên cạnh đó, Trường Đại học PHENIKAA còn có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế nhằm đưa sinh viên của trường sang các trường đối tác và ngược lại, tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam. Sinh viên được khuyến khích trao đổi với các trường đối tác ít nhất một học kỳ để tăng trải nghiệm môi trường học tập quốc tế.

Nhà trường sử dụng toàn bộ giáo trình đến từ các nhà xuất bản uy tín nhất trên thế giới cập nhật những kiến thức mới nhất cho sinh viên. Sách bao gồm cả bản gốc tiếng Anh và bản dịch sang tiếng Việt, thuận tiện cho sinh viên nghiên cứu học tập.