Danh sách thành viên hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Phenikaa năm 2020

22/05/2020 9:17 SA

TT

Họ và tên

Ngành

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu

Vật lý

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

2

GS.TS Phạm Thành Huy

Vật lý

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

3

GS.TS Lê Anh Tuấn

Vật lý

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

4

PGS.TS Phương Đình Tâm

Vật lý

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

5

PGS.TS Ngô Hồng Sơn

CNTT

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

6

PGS.TS Trần Đức Tân

Điện tử

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

7

PGS.TS Phùng Văn Đồng

Vật lý

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

8

PGS.TS Trần Quang Vinh

Động lực

Trường Đại học Phenikaa

Xem chi tiết

9

PGS.TS Đỗ Phan Thuận

KH máy tính

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem chi tiết


​Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Phenikaa năm 2020, xem TẠI ĐÂY.