Danh sách và hồ sơ các ứng viên GS, PGS năm 2019 của Trường ĐH PHENIKAA

12/07/2019 6:40 SA

Năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA có các ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA như sau:

 - Ứng viên Giáo sư gồm có:

     * Người đăng ký: Phạm Thành Huy:

        + Ngày tháng năm sinh: 8/3/1972;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên;

        + Chuyên ngành đăng ký: Vật lý chất rắn;

        + Chức vụ: Hiệu trưởng;

        + Đơn vị: Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu;

        + Bản đăng ký: Tải về

     * Người đăng ký: Lê Anh Tuấn:

        + Ngày tháng năm sinh: 30/8/1978;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên;

        + Chuyên ngành đăng ký: Khoa học vật liệu;

        + Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano;

        + Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nano;

        + Bản đăng ký: tải về.

     * Người đăng ký: Phùng Văn Đồng:

        + Ngày tháng năm sinh: 22/10/1981;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên;

        + Chuyên ngành đăng ký: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán;

        + Chức vụ: Trưởng nhóm Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học;

        + Đơn vị: Trường Đại học PHENIKAA;

        + Bản đăng ký: tải về.

- Ứng viên Phó Giáo sư gồm có:

     * Người đăng ký: Vũ Văn Trường:

        + Ngày tháng năm sinh: 14/6/1983;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên;

        + Chuyên ngành đăng ký: Cơ học chất lỏng;

        + Chức vụ: Giảng viên;

        + Đơn vị: Khoa Kỹ thuật ô tô và Năng lượng;

        + Bản đăng ký: tải về.

     * Người đăng ký: Nguyễn Hữu Tùng:

        + Ngày tháng năm sinh: 7/6/1982;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên;

        + Chuyên ngành đăng ký: Hóa học các hợp chất thiên nhiên;

        + Chức vụ: Giảng viên/ Trưởng nhóm nhiên cứu;

        + Đơn vị: Nhóm nghiên cứu hóa dược và Hoạt chất sinh học;

        + Bản đăng ký: tải về.

     * Người đăng ký: Trần Quang Huy

        + Ngày tháng năm sinh: 19/5/1978;

        + Đối tượng đăng ký: Giảng viên thỉnh giảng;

        + Chuyên ngành đăng ký: Vật lý sinh học;

        + Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu;

        + Đơn vị: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

        + Bản đăng ký: tải về.