Hội nghị khoa học MMS 2020

12/05/2020 10:36 SA

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Phenikaa và Hội nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE), Trường sẽ phối hợp cùng Hội VASE để tài trợ và đồng tổ chức hội nghị khoa học “Material, Machine and Methods for Sustainable Development – MMMS” lần thứ 2 với các báo cáo cập nhật những thành tựu, tiến bộ, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển bền vững, vật liệu, cơ khí máy và phương pháp, do các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế trình bày.

  • Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 15/11/2020 (04 ngày)
  • Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

Kỷ yếu Hội nghị sẽ được xuất bản trên một tạp chí Scopus của NXB Springer. 

Thay mặt Trường Đại học Phenikaa, Phòng KHCN&HTQT trân trọng kính mời các quý Thầy/cô và các bạn đồng nghiệp trên toàn quốc quan tâm tới lĩnh vực nói trên tham gia hội nghị  lần này.

Để Hội nghị có thể tổ chức thành công tốt đẹp, chúng tôi khuyến khích các Thầy/Cô tích cực gửi báo cáo khoa học mới nhất của mình đến tham dự và trình bày tại Hội nghị. Đặc biệt, các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở của Trường Đại học Phenikaa có liên quan tới lĩnh vực chuyên ngành nói trên được ưu tiên tham gia thông qua việc sử dụng kinh phí của đề tài. Các bài báo được đăng trên kỷ yếu Scopus của Hội nghị sẽ được thưởng theo quy chế thưởng KHCN của Trường.

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem TẠI ĐÂY.