Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA

26/07/2019 7:49 SA

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở (GSCS) Trường Đại học PHENIKAA đã tiến hành họp lần 2 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) cho 6 ứng viên đăng ký tại Hội đồng.

Tại phiên họp thứ nhất, ngày 22 tháng 7 năm 2019, Hội đồng đã tập trung rà soát hồ sơ của từng ứng viên, thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ; thẩm định thâm niên đào tạo, các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của từng ứng viên. Kết thúc phiên làm việc, Hội đồng đã thống nhất và thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan, bao gồm 6/6 ứng viên đã đăng ký tại Hội đồng.

Trong phiên họp thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2019, Hội đồng GSCS Trường ĐH PHENIKAA đã nghe lần lượt 03 ứng viên GS và 03 ứng viên PGS trình bày báo cáo khoa học tổng quan. Tham dự phiên họp này có 2 đại diện của Văn phòng Hội đồng GSNN, PGS.TS Trần Thị Hà và PGS.TS Dương Nghĩa Bang. Tất cả các bài báo cáo tổng quan và trao đổi của Hội đồng với ứng viên đều bằng tiếng Anh. Các thành viên Tổ thẩm định tiếng Anh cũng đã trao đổi và bỏ phiếu đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên.

Căn cứ vào hồ sơ, báo cáo khoa học tổng quan, khả năng thành thạo ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh, các thành viên Hội đồng GSCS Trường ĐH PHENIKAA đã bỏ Phiếu tín nhiệm để thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng GSNN xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS. 

Kết quả cụ thể: Kết quả xét GS PGS HĐ GSCS