rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

 
 

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đợt 2 năm 2020

18/08/2020 12:44 CH

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Trường Đại học Phenikaa thông báo việc đăng ký triển khai đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; tăng cường khả năng áp dụng các kết quả NCKH vào  đào  tạo  và  giải  quyết  các  bài  toán  về  KHCN  của  Nhà  trường,  Tập  đoàn PHENIKAA và xã hội.

2. Đối tượng:

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học PHENIKAA, trong đó ưu tiên:

- Cán bộ, giảng viên trẻ chưa là chủ nhiệm bất kì đề tài nghiên cứu nào;

- Tiến sĩ có kế hoạch đăng ký Phó Giáo sư;

- ThS đang làm nghiên cứu sinh hoặc đã đăng ký kế hoạch làm nghiên cứu sinh với Nhà trường;

- Cán bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu theo hợp đồng (KPI).

3. Kinh phí tài trợ và yêu cầu sản phẩm đăng ký

a. Loại đề tài nghiên cứu cơ bản

  • Loại A1: Tối đa 100.000.000 đồng/đề tài, cho những đề tài có đăng ký sản phẩm nghiên cứu tối thiểu là 01 bài báo ISI Q1.
  • Loại A2: Tối đa là 80.000.000 đồng/đề tài, cho những đề tài có đăng ký sản phẩm nghiên cứu tối thiểu là 01 bài báo ISI Q2.
  • Loại A3: Tối đa là 60.000.000 đồng đồng/đề tài,  cho những đề tài có đăng ký sản phẩm nghiên cứu tối thiểu là 01 bài báo ISI Q3.
  • Loại A4: Tối đa là 50.000.000 đồng/đề tài, cho những đề tài có đăng ký sản phẩm nghiên cứu tối thiểu là 1 bài báo ISI Q4 hoặc 01 bài báo Scopus và 01 bài báo đăng trên kỷ yếu của Hội nghị chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
  • Loại A5: Tối đa là 25.000.000 đồng/đề tài, cho những đề tài có đăng ký sản phẩm nghiên cứu tối thiểu là 01 bài báo  trên các  tạp  chí quốc  gia  uy tín (nằm trong danh sách các tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm) hoặc 02 bài báo được đăng trên kỷ yếu của Hội nghị chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

b. Loại đề tài nghiên cứu ứng dụng (sản phẩm hoặc giải pháp công nghệ)

  • Loại B: Chủ nhiệm đề tài chủ động dự toán và đề xuất mức kinh phí (Nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/đề tài). Tùy theo tầm ảnh hưởng và phạm vi ứng dựng của sản phẩm, Hội đồng sẽ xem xét mức kinh phí tài trợ cho phù hợp với đề xuất của đề tài.

4. Thời gian thực hiện đề tài: không quá 12 tháng (được gia hạn 01 lần với thời gian không quá 06 tháng).

5. Yêu cầu về nội dung nghiên cứu:  Đề tài đăng ký triển khai không trùng lặp với các đề tài khác đã và đang thực hiện trong nước hoặc quốc tế và phải được Hội đồng khoa học của đơn vị xác nhận thông qua.

6. Hồ sơ đăng ký

- Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường (Mẫu 1A, Mẫu 1B).

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên đề tài (Mẫu 2).

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2020

- Địa điểm và cách thức nộp hồ sơ: