Sáng chế/Giải pháp hữu ích

16/03/2020 4:00 SA

DANH SÁCH CÁC SÁNG CHẾ

1. Tên sáng chế: Thiết bị led lai hóa hữu cơ và vô cơ sử dụng châm lượng tử CdsxSe1-x

 • Tác giả: Nguyễn Hữu Tuân, Dương Anh Tuấn
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05535
 • Ngày nộp đơn: 09/10/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 22/11/2019

2. Tên sáng chế: Quy trình sản xuất hỗn hợp hoạt chất có tác dụng kháng viêm từ gỗ cây Tô mộc (Caesalpinia Sappan) và hỗn hợp hoạt chất có tác dụng kháng viêm thu được từ quy trình này

 • Tác giả: Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05594
 • Ngày nộp đơn: 11/10/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 11/11/2019

3. Tên sáng chế: Hệ thống cung cấp xăng sinh học trên xe máy sử dụng bộ chế hòa khí

 • Tác giả:  Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Trần Quang Vinh
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05537
 • Ngày nộp đơn: 9/10/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 23/12/2019

4. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Bavinol A từ phần trên mặt đất loài tiêu ba vì (Piper Bavinum) có tác dụng kháng viêm

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00548
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 06/1/2020

5. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Trans-Phytol từ phần trên mặt đất loài tiêu ba vì (Piper Bavinum) có tác dụng kháng viêm

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00549
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 06/1/2020

6. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Trans-Resveratrol từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00550
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 06/1/2020

7. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Cassigarol E từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00552
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 03/01/2020

8. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Sulfuretin từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00551
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 03/01/2020

9. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Sulfuretin từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00553
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 03/01/2020

10. Tên sáng chế: Hệ xúc tác hoạt tính cao sử dụng cho quá trình sản xuất Axit lactic từ sinh khối

 • Tác giả:  Nguyễn Duy Vinh, Cao Thị Thúy, Nguyễn Văn Chúc, Hoàng Trọng Hà
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05536
 • Ngày nộp đơn: 09/10/2019
 • Ngày chấp nhận đơn: 26/12/2019

11. Tên sáng chếĐèn led có độ phân bố đồng đều cao

 • Tác giả:  Vũ Ngọc Hải
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-00564
 • Ngày nộp đơn: 31/01/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 26/3/2020

12. Tên sáng chếRobot diệt khuẩn đa năng

 • Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Lê Huy, Trần Thị Thu Hương, Ngô Văn Lực
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-01576
 • Ngày nộp đơn: 19/3/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 07/5/2020

13. Tên sáng chếĐèn led chiếu sáng để thúc đẩy ra hoa cho cây ngày dài

 • Tác giả:  Phạm Thành Huy, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Văn Tĩnh, Đào Đức Anh, Dương Phúc Lâm, Phạm Thế Kiên, Cao Xuân Thắng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-01831
 • Ngày nộp đơn: 27/03/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 

14. Tên sáng chếHệ thống và phương pháp lưu trữ dữ liệu ghi từ trên mẫu bit mật độ siêu cao

 • Tác giả:  Nguyễn Đình Chi
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-02423
 • Ngày nộp đơn: 28/04/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 17/6/2020

15. Tên sáng chếHệ thống và phương pháp lưu trữ dữ liệu 4 -Mức dạng ảnh ba chiều

 • Tác giả:  Nguyễn Đình Chi
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-02424
 • Ngày nộp đơn: 28/04/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 17/6/2020

16. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất 4-(3-Methoxy-1-Propen-1-YL)-1,2-Benzenediol có tác dụng kháng viêm từ cây tiêu lá mỏng (Piper hymenophyllum)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Tùng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00237
 • Ngày nộp đơn: 28/05/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 25/6/2020

17. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất (-)-(6aR,7R)-N-Acetylnorushinsunune có tác dụng kháng viêm từ cây tiêu lá mỏng (Piper hymenophyllum)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Tùng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00238
 • Ngày nộp đơn: 28/05/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 17/6/2020

18. Tên sáng chếThiết bị lặn tự hành dưới nước có cánh thu năng lượng mặt trời linh hoạt

 • Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn, Đinh Văn Phong, Nguyễn Trí Hưng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-03264
 • Ngày nộp đơn: 09/6/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 22/12/2020

19. Tên sáng chếHệ thống phân loại hành vi bò sử dụng cảm biến gia tốc ba trục gắn trên chân và cổ bò

 • Tác giả:  Trần Đức Tân; Trần Đức Nghĩa; Phùng Công Phi Khanh
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-06462
 • Ngày nộp đơn: 6/11/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 23/11/2020

20. Tên sáng chếHệ thống dưỡng hộ tự động

 • Tác giả:  Hồ Xuân Năng; Nguyễn Hữu Chương
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2020-06557
 • Ngày nộp đơn: 12/11/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 11/12/2020

21. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất N-3,5-Dimethoxy-4-Hydroxycinnamoylpyrrole có tác dụng kháng viêm từ cây tiêu lá mỏng (Piper hymenophyllum)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Dương Anh Tuấn
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00285
 • Ngày nộp đơn: 23/6/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 24/07/2020

 22. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất Caffeoylaldehyde có tác dụng kháng viêm từ cây tiêu lá mỏng (Piper hymenophyllum)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Trần Mạnh Hùng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00284
 • Ngày nộp đơn: 23/6/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 13/07/2020

23. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất Hydroxychavicol có tác dụng kháng viêm từ cây tiêu lá mỏng (Piper Hymenophyllum)

 • Tác giả: Tô Đạo Cường, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00307
 • Ngày nộp đơn: 7/7/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 13/07/2020

 24. Tên sáng chếQuy trình phân lập và tinh chế hợp chất Delpyxanthone B có tác dụng kháng viêm từ cây bứa trâu (Garcinia Delpyana)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đại Phương Nguyên, Trần Đăng Thạch
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00308
 • Ngày nộp đơn: 7/7/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 13/08/2020

25. Tên sáng chế:Quy trình phân lập và tinh chế hợp chất Delpyxanthone A có tác dụng kháng viêm từ cây bứa trâu (Garcinia Delpyana)

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Ngũ Trường Nhân, Nguyễn Phi Hùng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đại Phương Nguyên, Trần Đăng Thạch
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00306
 • Ngày nộp đơn: 7/7/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 18/08/2020

26. Tên sáng chếQuy trình sản xuất cao chiết hoa vàng (Camellia crassiphylla) và chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan chứa cao chiết này

 • Tác giả:  Tô Đạo Cường, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Việt Hoàng, Vương Hoàng Tùng, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Phi Hùng
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2020-00044
 • Ngày nộp đơn: 31/01/2020
 • Ngày chấp nhận đơn: 13/3/2020