Sáng chế/Giải pháp hữu ích

16/03/2020 4:00 SA

DANH SÁCH CÁC SÁNG CHẾ

 1. Tên sáng chế: Thiết bị led lai hóa hữu cơ và vô cơ sử dụng châm lượng tử CdsxSe1-x
 • Tác giả: Nguyễn Hữu Tuân, Dương Anh Tuấn
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05535
 • Ngày nộp đơn: 09/10/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình sản xuất hỗn hợp hoạt chất có tác dụng kháng viêm từ gỗ cây Tô mộc (Caesalpinia Sappan) và hỗn hợp hoạt chất có tác dụng kháng viêm thu được từ quy trình này
 • Tác giả: Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05594
 • Ngày nộp đơn: 11/11/2019
 1. Tên sáng chế: Hệ thống cung cấp xăng sinh học trên xe máy sử dụng bộ chế hòa khí
 • Tác giả:  Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Trần Quang Vinh
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-05537
 • Ngày nộp đơn: 23/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Bavinol A từ phần trên mặt đất loài tiêu ba vì (Piper Bavinum) có tác dụng kháng viêm
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00548
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Trans-Phytol từ phần trên mặt đất loài tiêu ba vì (Piper Bavinum) có tác dụng kháng viêm
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00549
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Trans-Resveratrol từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00550
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Cassigarol E từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00552
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 1. Tên sáng chế: Led chiếu sáng thúc đẩy ra hoa cho cây ngày dài
 • Tác giả:  Phạm Thành Huy
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 1-2019-07456
 • Ngày nộp đơn: 30/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập  và tinh chế hợp chất Sulfuretin từ hạt chanh leo vàng (Passiflora Edulis Var. Flavicarpa) có tác dụng điều trị bệnh tim mạch
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Trường Đại học Phenikaa
 • Số đơn: 2-2019-00553
 • Ngày nộp đơn: 06/12/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình sản xuất hỗn hợp để ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm gan B từ rễ cây nhó đông( Morinda longissma)
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số  bằng: 2115
 • Ngày cấp: 12/08/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập tập hợp chất Biscoumarin monoterpen glycosit từ cây xám tam phân( Paramignya trimmera) và hợp chất Biscoumarin monoterpen glycosit thu được…
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số bằng: 1803
 • Ngày cấp: 0/07/2018
 1. Tên sáng chế: Hệ thống năng lượng mặt trời hội tụ không sủ dụng bộ định vị mặt trời
 • Tác giả:  Vũ Ngọc Hải
 • Chủ đơn: Quỹ hợp tác Công nghiệp - Học thuật, Trường Đại học Myong-ij, Hàn Quốc
 • Số đơn: 10-1954245
 • Ngày nộp đơn: 26/02/2019
 1. Tên sáng chế: Hệ thống hội tụ năng lượng mặt trời cấu trúc phẳng
 • Tác giả:  Vũ Ngọc Hải
 • Chủ đơn: Quỹ hợp tác Công nghiệp- Học thuật, Trường Đại học Myong-ij, Hàn Quốc
 • Số đơn: 10-1968964
 • Ngày nộp đơn: 09/04/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình sản xuất hỗn hợp polyphenol từ quả Me rừng (Phyllanthus emblica) và hỗn hợp polyphenol có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan thu được từ quy trình này
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số đơn: 18986
 • Ngày nộp đơn: 22/3/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình sản xuất dầu thực vật từ hạt chanh leo tím ( Passiflora edulis)
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số đơn: 2-2018-00544
 • Ngày nộp đơn: 25/3/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập và tinh chế hợp chất Santivanon từ gỗ Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số đơn: 28258
 • Ngày nộp đơn: 23/4/2019
 1. Tên sáng chế: Quy trình phân lập và tinh chế hợp chất Formononetin từ gỗ Sưa đỏ (Dalbergia tonkinensis) có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường
 • Tác giả:  Tô Đạo Cường
 • Chủ đơn: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Số đơn: 1-2019-01041
 • Ngày nộp đơn: 23/4/2019