Các nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng

16/03/2020 3:40 SA
 • Tên tiếng Anh: NANOSENSORS
 • Tên viết tắt: NANOSENSORS LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa hoc tự nhiên
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: nslab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: GS. TS Nguyễn Văn Hiếu
 • Thành viên:
  • TS Lê Mạnh Tú
  • TS Nguyễn Tăng Sơn
  • TS Nguyễn Ngọc Việt
 • Tên tiếng Anh: HIGH ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY
 • Tên viết tắt: HEPC LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: hepclab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: PGS. TS Phùng Văn Đồng
 • Thành viên:
 • TS Cao Hoàng Nam
 • TS Dương Văn Lợi
 • TS Ngô Hải Tân
 • TS Shingo Takeuchi
 • Tên tiếng Anh: NANOMATERIALS FOR BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
 • Tên viết tắt: NBE LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu và công nghệ nano tiên tiến
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: neblab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: GS.TS. Lê Anh Tuấn
 • Thành viên:
  • TS Vũ Ngọc Phan
  • TS Phạm Thị Lan Hương
  • ThS. Hoàng Văn Tuấn
 • Tên tiếng Anh: MEDICINAL CHEMISTRY & BIOACTIVE COMPOUNDS
 • Tên viết tắt: MCB LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa dược, hóa học các hợp chất thiên nhiên
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: mcblab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • Thành viên:
  • TS Tô Đạo Cường
  • TS Lương Xuân Huy
  • TS Nguyễn Ngọc Hiếu
  • TS. Trương Thanh Tùng
 • Tên tiếng Anh: INTELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS
 • Tên viết tắt: ICS
 • Lĩnh vực nghiên cứu: ICT – Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: icslab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: 
 • Thành viên:
  • TS Lương Văn Sử
  • TS Đào Thanh Hải
  • TS Lê Minh Huy
 • Tên tiếng Anh: NANOMATERIALS FOR ELECTRONICS AND RENEWABLE ENNERGY
 • Tên viết tắt: NERE LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: nerelab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: TS. Raja Das
 • Thành viên:
  • TS Dương Anh Tuấn
  • TS Nguyễn Hữu Tuân
  • TS Nguyễn Văn Du
 • Tên tiếng Anh: OPTOLECTRONICS & PHOTONICS
 • Tên viết tắt: OP LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu, linh kiện bán dẫn, quang điện tử
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu ứng dụng
 • Website: oplab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: GS. TS Phạm Thành Huy
 • Thành viên:
  • TS Đỗ Quang Trung
  • TS Nguyễn Tư
  • TS Trần Mạnh Trung
 • Tên tiếng Anh: 
 • Tên viết tắt: SDAG LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Xã hội
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Trưởng nhóm: TS Vương Quân Hoàng
 • Thành viên:
  • Lã Việt Phương
  • Hồ Mạnh Tùng
  • Hồ Mạnh Toàn
 • Tên tiếng Anh: RENEWABLE ENERGY CONVERSION AND STORAGE LABORATORY
 • Tên viết tắt: RECS LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu và ứng dụng trong các thiết bị chuyển đổi và lưu trữ năng lượng
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: recslab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: TS Đào Văn Dương
 • Thành viên:
  • TS Vũ Ngọc Hùng
  • TS Vũ Thị Hồng Hà
 • Tên viết tắt: ORLAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tối ưu hóa. Vận trù học. Khoa học dữ liệu. Học máy, trí tuệ nhân tạo
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu ứng dụng
 • Website: www.orlab.vn
 • Trưởng nhóm: TS. Hà Minh Hoàng
 • Thành viên:
  • TS. Nguyễn Trung Thành
  • TS. Tạ Thúy Anh
  • TS. Mai Anh Tiến
  • TS. Lê Xuân Thanh
  • TS. Phạm Văn
 • Tên tiếng Anh: ALD RESEARCH LAB
 • Tên viết tắt: ALD LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: aldlab.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: TS Bùi Văn Hào
 • Thành viên:
  • TS Nguyễn Viết Hương
  • Ths Nguyễn Hoàng Huệ
 • Tên tiếng Anh: QUANTUM MATERIALS LAB
 • Tên viết tắt: QMAT LAB
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Website: qmat.phenikaa-uni.edu.vn
 • Trưởng nhóm: TS Đặng Thế Hùng
 • Thành viên:
  • TS Phạm Tiến Lâm
  • TS Nghiêm Thị Minh Hòa
 • Tên tiếng Anh: SMART LIGHTING & IOT
 • Tên viết tắt:
 • Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Trưởng nhóm: TS Vũ Ngọc Hải
 • Thành viên:
  • TS Nguyễn Đăng Khoa
  • TS Nguyễn Đình Chi
 • Trưởng nhóm: PGS. TS Vũ Văn Trường
 • Thành viên:
  • TS Nguyễn Tiến Cường
  • TS Nguyễn Duy Vinh
  • Ths Phạm Duy Bình
 • Tên viết tắt: nBIORD Lab
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chế phẩm nano y sinh trong phòng chống bệnh truyền nhiễm và nhiễm trùng bệnh viện; Các hệ vật liệu nano dẫn thuốc và tái tạo mô bị tổn thương; Vật liệu nano nhạy sinh học; Nghiên cứu và phát triển các chế phẩm nano y sinh khác.
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Trưởng nhóm: TS. Trần Quang Huy
 • Thành viên:
  • TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
  • TS. Nguyễn Tiến Khí
  • TS. Ngô Xuân Đinh
  • ThS. Phạm Thị Tuyết Nhung
 • Tên viết tắt: ECET
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm dioxin; Nghiên cứu hành vi, số phận và các tác động của các kim loại vết lên sức khỏe sinh vật thủy sinh và hệ sinh thái; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và sức khoẻ hệ sinh thái sử dụng phương pháp mô hình hoá; Nghiên cứu ảnh hưởng của vi nhựa đến hệ sinh thái nước; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa ra môi trường biển.
 • Loại hình nhóm: Nhóm nghiên cứu cơ bản
 • Trưởng nhóm: TS. Ngô Thị Thúy Hường
 • Thành viên:
  • TS. Lê Thanh Thảo
  • TS. Trần Quỳnh Giao