Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Phenikaa

06/01/2021 2:40 CH

Sáng nay (ngày 06/01/2021), Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD - ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo của Trường Đại học Phenikaa bao gồm: Ngôn ngữ Anh, Điều dưỡng, Dược, Quản trị kinh doanh và Kế toán.

Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có ThS Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc đồng thời là Thư ký của Đoàn. Đoàn ĐGN có GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn ĐGN.

Về phía Trường Đại học Phenikaa có GS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá; lãnh đạo các Khoa có 5 chương trình đào tạo được đánh giá; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường.


ThS Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc đồng thời là Thư ký của Đoàn đánh giá

Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 5 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ và minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trường Đại học Phenikaa.

Tại phiên họp, Đoàn đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

GS Phạm Thành Huy đã gửi lời cảm ơn đến Đoàn chuyên gia, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu; bổ sung các thông tin, minh chứng cũng như thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đợt khảo sát chính thức diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo các nguyên tắc làm việc của Đoàn.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN chương trình đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Phenikaa sẽ diễn ra từ 22 đến 26/01/2021 và từ 30/01 đến 3/02/2021.