Nghiên cứu của Trung tâm ISR, Trường Đại học Phenikaa được trích dẫn trong báo cáo chính thức của ISI

09/10/2019 2:58 SA

Ngày 02/10/2019 vừa qua, báo cáo Global Research Report – South and East Asia đã được Institute for Scientific Information (ISI) công bố. Dựa trên dữ liệu của Web of Science danh tiếng, báo cáo đã đưa ra các thông tin quan trọng về tiềm năng và các vấn đề còn tồn động của khoa học khu vực Đông và Nam Á, bao gồm cả Việt Nam quốc gia có mức tăng trưởng học thuật nhanh nhất kể từ 2009.

Nội dung báo cáo ngay sau đó đã được các tờ báo lớn trong nước như Vietnamnet đưa tin vào ngày 08/10/2019, chỉ 2 ngày trước Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Phenikaa.

Để giúp độc giả hiểu thêm về khoa học tại các quốc gia Đông và Nam Á, báo cáo của ISI cũng đã gợi ý các nghiên cứu, bài viết nổi bật về khoa học tại các quốc gia trong báo cáo. Mặc dù chỉ mới được công bố vào tháng 7-2019, nhưng bài viết solo về khuynh hướng phát triển và tương lai của xuất bản học thuật tại Việt Nam (DOI: 10.1002/leap.1255) của TS Vương Quân Hoàng (Trung tâm ISR, Đại học Phenikaa) trên tạp chí Learned Publishing [2018 JIF = 2.2; CiteScore = 1.89], đã nhanh chóng được các tác giả của báo cáo Global Research Report – South and East Asia đưa vào danh sách gợi ý cùng với các nghiên cứu khác về Việt Nam xuất bản từ các năm 2011 (DOI: 10.1007/s11192-011-0446-2), 2015 (DOI: 10.1007/s12564-015-9353-1) và 2017 (DOI: 10.1007/s11192-016-2201-1).

Tạp chí Learned Publishing thuộc hiệp hội Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) (https://www.alpsp.org/) và do Wiley xuất bản, tập trung vào biên tập, xuất bản và truyền thông hàn lâm, hướng tới các cá nhân đang hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Theo SCImago, tạp chí Learned Publishing được xếp hạng Q1 trong lĩnh vực Truyền thông (Communication), với H-Index = 28. Ấn phẩm này có IF 2.2 (mức rất cao đối với ngành biên tập khoa học, và nằm trong Top 15 H-Index của Google Metrics về Library & Information Science: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=soc_libraryinformationscience).

Là tạp chí hàng đầu về biên tập và xuất bản học thuật với tiếng nói quan trọng về đóng góp đúng nghĩa của công việc biên tập khoa học, twitter của tạp chí @LearnedPublish cũng đã nhanh chóng chia sẻ về sự kiện này


Hồ Mạnh Toàn
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội liên ngành