Trường Đại học Phenikaa có 71 hồ sơ khoa học đã đăng ký trong ISI Web of Science

24/03/2020 3:03 SA

Theo dữ liệu chính thức của Publons, sử dụng cơ sở dữ liệu trực tiếp trích xuất từ Web of Science (Clarivate ISI), Trường Đại học Phenikaa có 71 nhà khoa học đã đăng ký hồ sơ chính thức trong Publons. Đây cũng là một trong những bước đổi mới của các nhà khoa học theo như Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19/03/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo đó, hình ảnh trích từ Publons là một phần các hồ sơ tóm tắt. Trong hình, các số liệu chỉ tính nếu xuất bản phẩm (publications) thuộc danh mục ISI Web of Science. Tương tự, ở cột "verified reviews" số liệu cũng chỉ tính các báo cáo bình duyệt đối với bản thảo nộp vào các tạp chí ISI Web of Science. Cuối cùng, "verified editor records" là số lượng các bản thảo mà nhà khoa học tham gia biên tập, và cũng chỉ tính cho các bản thảo thuộc tạp chí ISI Web of Science.


Publons Institutions Ranking, trích xuất ngày 24/3/2020 (https://publons.com/researcher/?institution=40557&country=99&is_core_collection=1&order_by=num_publications)

Theo dữ liệu này, dẫn đầu đóng góp công bố quốc tế ISI là GS Nguyễn Văn Hiếu với 131 công bố quốc tế. Đứng đầu về đóng góp các báo cáo bình duyệt tạp chí ISI là TS Phạm Việt Thành, 192. Và đứng đầu về đóng góp công tác biên tập, đánh giá bản thảo cho các tạp chí ISI là TS Vương Quân Hoàng, 48.

Với 71 hồ sơ khoa học đã đăng ký, Trường Đại học Phenikaa đứng thứ 4 toàn Việt Nam về số lượng nhà nghiên cứu. Trong lịch sử hoạt động khoa học, 71 nhà nghiên cứu này đã đóng góp 866 báo cáo bình duyệt khoa học (cho các bài nộp vào tạp chí ISI), đứng ở mức thứ 3 toàn quốc.

Tính tổng thể, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Phenikaa đã đóng góp 1620 ấn phẩm khoa học (đã được chỉ mục hóa trong ISI Web of Science). Như vậy, tính đến ngày hôm nay (24/3/2020), đây là mức đóng góp khoa học gộp đứng thứ 2 toàn Việt Nam.

Thông tin đầy đủ về Thông tư số 06/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở xem TẠI ĐÂY.

Theo Trung tâm ISR